Folkdans

Att definiera folkdans är inte det enklaste. Den vedertagna definitionen talar dock om danser från 1800-talet eller tidigare, men också om traditionsbundna danser. Däremot vore påståendet att folkdanser uteslutande dansats av folket felaktigt, eftersom aristokratin varit flitiga utövare av flertalet folkdanser. Alternativ benämning på folkdans är gammeldans, vilket många anser lämpar sig bättre.

Under 1930-talet blev flera moderna danser populära, inte minst foxtrot. För att särskilja äldre danser som hambo, schottis och vals från modernare dansformer kategoriserade man dem som gammeldans. Ernst Klein skrev bland annat om detta i sin artikel, ”Folkdans och folklig dans”, där han uppmärksammade svårigheten att kategorisera danserna. Vad bönderna dansade kallade han för folklig dans, medan traditionella danser kallades för folkdans.

Folkdans handlar om traditioner från ursprungslandet

Många är överens om att folkdans handlar om tradition, och aldrig innovation. Att utförande skiljer sig åt har flera anledningar, exempelvis geografin. Det innebär att nordeuropeiska folkdanser skiljer sig markant från asiatiska folkdanser. Det finns dessutom olikheter mellan norska och svenska folkdanser. Eftersom världen är i ständig förändring är det intressant att diskutera hur definitionen av folkdans kommer se ut om 100 år. Kommer äldre folkdanser ersättas av modernare danser?

Somliga anser att streetdance är folkdans av idag. Och möjligen kommer definitionen stämma överens med streetdance om 100 år. Dock finns det inte några givna ramar för streetdance, vilket det gör för hambo, schottis och vals. Det kan i sig innebära ett problem eftersom streetdance aldrig är den andra lik. Det kan även gälla för nämnda folkdanser, men långt ifrån på samma sätt som för streetdance. Däremot måste folkdansen vara föränderlig, precis som världen, annars betyder dagens danser ingenting för framtiden.

Populära folkdanser i traditionell mening är kontradanser, långdanser och kadriljer. De har gemensamt att stora skaror människor dansar tillsammans, vilket också verkar vara viktigt ur folkdans-perspektiv. Om detta är stämmer är framtiden för streetdance som folkdans allvarligt hotad.

folkdans